Home
     
     

ATI news and calls

captcha 
     

Pedagogický výzkum od svého počátku přirozeně aplikuje tzv. smíšený design výzkumu (angl. mixed method design) – v závislosti na výzkumné otázce kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy, metody a techniky sběru a analýzy dat. Smíšený výzkum prochází v posledních letech velkým teoretickým rozvojem, a to i v pedagogických disciplínách. V současnosti se v oblasti smíšeného výzkumu řeší pestrá terminologie, která se u nás i ve světě teprve etabluje. Diskutuje se o otázkách kombinace obou přístupů, především z hlediska kombinace výběrů vzorků ve vztahu k různým druhům smíšeného výzkumu.

 


pradec

     


Prague Development Center (PRADEC) is multi-purpose international company, providing publishing services, trainings and internships. Our mission is to develop broad range of information sharing products and services in area of education, science, technology and innovations. Our aim is to help our partners and clients to benefit from our information-sharing and networking services.

Terms and conditions | Privacy policy
© 2009 Prague Development Center. All rights reserved.